Արևային ջերմամատակարարում. Կենցաղային ջրատաքացման համակարգեր Մաս 1:Արտադրողականության գնահատման ընթացակարգը փակ տարածքում փորձարկման մեթոդների կիրառմամբ