Արևային ջերմամատակարարում . Կենցաղային ջրատաքացման համակարգեր Մաս 5. Համակարգչային մոդելավորման և ամբողջ համակարգի փորձարկման միջոցով համակարգի աշխատանքային բնութագրերը