Արևային ջերմահավաքիչների փորձարկման մեթոդներ Մաս 3:Հեղուկ ջերմակիրով ոչ ապակեպատ ջերմահավաքիչների ջերմային բնութագրերը`ներառյալ ճնշման անկումը (միայն որոշակի ջերմության քանակության հաղորդման դեպքում)