Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բարձրապոտենցիալ երկրաջերմային հեռանկարային տեղամասերի որոշում