Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (31 դեկտեմբեր, 2016)