Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (հոկտեմբեր 2016)Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն – Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիր (ՎԶՄԲ/ՎԷԸԾ) – 2015 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և 2015 թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2015 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար