Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվերվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ (Հունիս 2015)