Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական հաշվետվություն դեկտեմբեր 2013