Նվեր Մնացականյանի հյուրն է ՀՎԷԷ Հիմնադրամի տնօրեն Թամարա Բաբայանը