Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցուցային ծրագրի վերաբերյալ միջոցառում (մաս2)