Թոք-շոու Հիմնադրամի տնօրեն Թամարա Բաբայանի մասնակցությամբ