Անկախ աուդիտորի եզրակացություն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ, 2010 դեկտեմբերի 31