Քաղաքային ջերմամատակարարման ծրագիր Անկախ աուդիտի եզրակացություն`31 դեկտեմբեր 2009թ.