Էներգախնայողության արդյունքները Աշտարակի բժշկական կենտրոն

new-image

Հայաստանի   վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը Աշտարակի բժշկական կենտրոնում էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում  իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝պատուհանների փոխարինում էներգաարդյունավետ պատուհաններով, պատուհանների տակի խորշերի  ջերմամեկուսացում,  արտաքին դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով,  ներքին ջերմային ցանցի շինհավաքակցում, կաթսայի և անհրաժեշտ սարքերի տեղադրում և  շինհավաքակցում,   արտաքին գազատարի  կառուցում, ինչպես նաև ձեղնահարկային ծածկի ջերմամեկուսացում: Վերոնշյալ էներգախնայող միջոցառումների շնորհիվ էներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 40.8%: