Սպիտակի քաղաքապետարան

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը
էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Սպիտակի քաղաղաքապետարանում  իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝ պատուհանների  փոխարինում էներգաարդյունավետ պատուհաններով, տանիքի
ջերմամեկուսացում, ներքին ջերմային ցանցի շինհավաքակցում, կաթսայի և անհրաժեշտ սարքերի շինհավաքակցում, գազատարի շինհավաքակցում, դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով, պատուհանների տակ գտնվող խորշերի ջերմամեկուսացում: Վերոնշյալ էներգախնայող աշխատանքների
շնորհիվ հաջողվել է ապահովել շուրջ 53% խնայողություն: