Նախամրցութային ժողով

new-image

Ս.թ մարտի 11-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամում տեղի ունեցավ նախամրցութային ժողով հայտարարված հետևյալ մրցույթների համար՝
Լոտ 1. Գնումների աջակցման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում, EE-CW-53/2016-1

Լոտ 2. Սպիտակի քաղաքապետարանի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում, EE-CW-53/2016-2

Քննարկմանը մասնակցում էին շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Հիմնադրամի աշխատակիցներ: Հանդիպման նպատակն է, հետաքրքրված կազմակերպություններին ներկայացնել վերոնշյալ հաստատություններում էներգախնայողության միջոցառումների մրցույթի հայտերի նախապատրաստման, ներկայացման և գնահատման ընթացակարգերը: Ելույթներով հանդես եկան Հիմնադրամի գնումների մասնագետ Զարուհի Ղարագյոզյանը, ԷԽ ծրագրի խորհրդատու Հրանտ Տեր-Գաբրիելյանը:  Հիմնադրամի գնումների մասնագետ Զարուհի Ղարագյոզյանը մանրամասն ներկայացրեց մրցութային փաթեթը և իր ելույթում կարևորեց հիմնական դրույթները, որակավորման պահանջները, պայմանագրի պայմանները, հայտերի մերժման պատճառները, ինչպես նաև պայմանագրի շնորհման կարգը: Հիմնադրամի ԷԽ ծրագրի խորհրդատու Հրանտ Տեր-Գաբրիելյանը ներկայացրեց Էներգախնայողության ջերմատեխնիկական ցուցանիշները /նորմատիվային փաստաթղթերը, ջերմային հաշվարկը, ֆինանսատնտեսական ցուցանիշները/:

Աշխատանքների գնում- Ազգային մրցութային սակարկություն

ԾՐԱԳԻՐ. <<ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ>> ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑԵՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ