Նախամրցութային ժողով

new-image

Ս.թ. ապրիլի  29-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամում տեղի ունեցավ նախամրցութային ժողով հայտարարված հետևյալ մրցույթի համար՝

  • Լոտ 1. Ֆիզիկական Հետազոտությունների Ինստիտուտի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում, EE-CW-52/2016

Նախամրցութային ժողովին մասնակցում էին շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:  Հանդիպման հիմնական նպատակն է   ներկայացնել հայտադիմումների  պատրաստման, ներկայացման և գնահատման ընթացակարգերը  շահագրգիռ կազմակերպությունների համար:Հիմնադրամի գնումների մասնագետ Զարուհի Ղարագյոզյանը մանրամասն ներկայացրեց մրցութային փաթեթը և իր ելույթում կարևորեց հիմնական դրույթները, որակավորման պահանջները, պայմանագրի պայմանները, ինչպես նաև հայտերի մերժման պատճառները:  Հիմնադրամի ԷԽ մասնագետ Հրանտ Տեր-Գաբրիելյանը ներկայացրեց Էներգախնայողության ջերմատեխնիկական ցուցանիշները /նորմատիվային փաստաթղթերը, ջերմային հաշվարկը, ֆինանսատնտեսական ցուցանիշները/: