Նուբարաշենի հոգեբուժական կենտրոն

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը Նուբարաշենի հոգեբուժական կենտրոնում էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում  իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝ միջին ճնշմանգազամատակարարման  խողովակաշարի կառուցում, կաթսայատան շինարարական աշխատանքների իրականացում, կաթսաների և օժանդակ սարքավորումների մոնտաժում, կաթսայատան ներսում գազամատակարարման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրամատակարարման, օդափոխության աշխատանքների իրականացում, կաթսաների և օժանդակ սարքավորումների թողարկում և կարգաբերում,  ջեռուցման ցանցի միացում գոյություն ունեցող արտաքին ջերմային ցանցին, ոչ արդյունավետ պատուհանների փոխարինում 3 խցիկանի մետաղապլաստե  ապակե ծրարներով, արտաքին դռների փոխարինում ալյումինե ջերմակամրջակով, դռներով, պատուհանների, դռների փոխարինում ջերմամեկուցացված   պատերով, անցումների տակի ծածկերի ջերմամեկուսացում,  պատերի ներքին հարդարման աշխատնքներ, տաք ջրամատակարարման նոր ցանցի մոնտաժում: Վերոնշյալ էներգախնայողության միջոցառումների շնորհիվ էներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 49.2%: