Lույս է տեսել <<Լոկալ կաթսայատների կառավարման>> գործնական ուղեցույց

new-image

Տեղեկացնում ենք, որ լույս է  տեսել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի մասնագետների կողմից կազմված Քաղաքային ջեռուցման ծրագրի շրջանակներում կառուցված դպրոցական կաթսայատների և ջեռուցման համակարգերի հուսալի և անվտանգ շահագործմանը աջակցելու նպատակով <<Լոկալ կաթսայատների կառավարման>> Գործնական ուղեցույցի   նոր հրատարակությունը:  Այն ուսուցողական ձեռնարկ է փոքր և միջին հզորության լոկալ կաթսայատներ շահագործողների, պատասխանատուների և ղեկավարների համար:
Ձեռնարկը ներառում է`
•    Ընդհանուր տեղեկություններ  ջեռուցման կազմակերպման վերաբերյալ
•    Կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի սարքին վիճակի և անվտանգ շահագործման պատասխանատու աշխատակցի պարտականություններ
•    Ջրատաքացուցիչ կաթսաները շահագործող օպերատորներին ներկայացվող պահանջներ

Ջռուցման համակարգի շահագործման հրահանգ

Բնական գազի անվտանգ օգտագործելու կանոններ

Առաջին օգնություն տուժածներին

Ջեռուցման նոր տեխնոլոգիաներ (կոնդենսացիոն կաթսաներ) և այլն