Կապանի արտաքին լուսավորություն

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում համայնքներում իրականացրել է փողոցային լուսավորության աշխատանքներ: Կապան քաղաքում փողոցային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում կատարվել են հետևյալ միջոցառումները՝ արտաքին լուսավորման դրոսելային սնդիկային լամպերով լուսատունների փոխարինում համարժեք լուսավորվածություն ապահովող, նույն քանակության նատրումային բարձր ճնշման լամպերով լուսատուներով, կառավարման և հաշվարկի համակարգերի կարգավորում, լուսավորման ցանցի պարամետրերի բարելավում, լուսավորման ցանցի պարամետրերի բարելավում, հին սնող հաղորդալարերի  փոխարինում,  փողոցային լուսավորության բացակայող նատրիումային բարձր ճնշման լամպերով լուսատուների և հենասյունների տեղադրում, ինչպես նաև հենասյուների ներկում: Վերոնշյալ էներգախնայող աշխատանքների շնորհիվ հաջողվել է ապահովել շուրջ 38,3% խնայողություն: