Տեղեկատվություն հանրային շենքի էներգատեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ

new-image

Հանրակրթական, հատուկ, երաժշտական դպրոցների, քոլեջների, մանկապարտեզների, հիվանդանոցների, պոլիկլինիկաների, վարչական և այլ շենքերի տնօրինությանը տեղեկացնում ենք. Ներկայումս Հիմնադրամը նախապատրաստում է հանրային շենքերի էներգախնայողության ծրագիր: Այդ ծրագրում ընդգրկվելու նպատակով խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն` ըստ ներկայացված հարցաթերթիկի ձևի: Այն մեզ հնարավորություն կընձեռնի շենքերի էներգատեխնիկական բնութագրերի նախնական գնահատման և էներգախնայողության տեսակետից օժանդակության կարիք ունեցող հաստատությունների որոշման համար:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կազմակերպությունները կարող են ուղղակիորեն դիմել Հիմնադրամին:

ՀՀ, Երևան Պռոշյան 1-ին նրբ.,տուն 32
Հեռ.`(374-10) 588011, 545121
Ֆաքս. 541732
Էլ.փոստ info@r2e2.am
URL: www.r2e2.am