«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» Արևելյան մասնաճյուղ

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի Արևելյան մասնաճյուղում էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝ պատուհանների փոխարինում էներգաարդյունավետ պատուհաններով, տանիքի ջերմամեկուսացում, ներքին ջերմային ցանցի շինհավաքակցում, կաթսայի և անհրաժեշտ սարքերի շինհավաքակցում, գազատարի և գազի կարգավորիչ –հաշվիչ հանգույցի շինհավաքակցում, դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով: Վերոնշյալ էներգախնայողության միջոցառումների շնորհիվ էներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 41.7%: