Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիր

new-image

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը՝ ի դեմս Հայաստանի վերականգնվողէներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի, «Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի» շրջանակներում Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում իրականացնում է հետախուզական հորատման աշխատանքեր: Ծրագրի լրամշակված «Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատում և բնապահպանական կառավարման պլան» փաստաթղթի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ: