Մեկնարկեց «Արդյունաբերական մասշտաբի ֆոտովոլտային կայանների նախագծում և կառուցում» խորագրով հնգօրյա դասընթացը

new-image

Ապրիլի 4-8-ը Հայաստանի վերականգնվող Էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը իսպանական Էֆֆերջի ընկերության հետ համատեղ կազմակերպել են «Արդյունաբերական մասշտաբի ֆոտովոլտային կայանների նախագծում և կառուցում» խորագրով հնգօրյա դասընթաց: Էֆֆերջի ընկերության խորհրդատուներ՝ Ռայկո Պարրան և Իսիդորո Լիլլոն ողջունեցին մասնակիցներին հույս հայտնելով, որ այս սեմինարը կնպասնի տեղացի մասնագետների գիտելիքների ավելացմանը տվյալ ոլորտում: Սեմինարի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանյան մասնագիտացված կառույցների մասնագետների կարողությունները,  որը կնպաստի հետագայում Հայաստանում արևային կայանների արդյունավետ կառուցմանը: Սեմինարի ընթացքում ներկայացվել է՝ արևային կայանների տեսակները, նկարագրությունը, նախնական նախագման սկզբունքները, ստանդարտ հաշվարկներ և էլեկտրակայանի նախագծման դեպքային ուսումնասիրություններ, ֆվ կայանների մոնիթորինգի և ազդանշանային համակարգեր, էներգիայի արտադրության գնահատման եղանակներ, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, ինչպես նաև շահագործման և պահպանման առնչվող խնդիրներ: Դասընթացին մասնակցում են պետական կառույցների, էներգետիկայի ոլորտի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ԲՈՒՀ-երի դասախոսներ, ուսանողներ և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնագետներ: