Էներգախնայողության աշխատանքները Արտաշատի քաղաքապետարանում

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Արտաշատ քաղաքի քաղաքապետարանում իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝ պատուհանների փոխարինում էներգաարդյունավետ պատուհաններով, ջեռուցվող տարածքների տարանջատում չջեռուցվող տարածքներից, արտաքին դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով, ներքին ջերմային ցանցի շինհավաքակցում, կաթսայի և անհրաժեշտ սարքավորումների շինհավաքակցում, գազատարի կառուցում, ճնշման կարգավորման և հաշվարկման համակարգի հավաքակցում: Իրականացված էներգախնայողական միջոցառումների շնորհիվԱրտաշատ քաղաքի քաղաքապետարանումէներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 50%: