Ալ. Մյասնիկյանի անվան թիվ 66 հիմնական դպրոց

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության  ծրագրի շրջանակներում Ալ. Մյասնիկյանի անվան թիվ 66 հիմնական դպրոցում կատարել է էներգախնայողության աշխատանքներ, որի նպատակն է նվազեցնել դպրոցի  էներգասպառումը:Դպրոցում կարարվել են հետևյալ էներգախնայող միջոցառումները` ջերմաանդրադարձիչների տեղադրում, ոչ արդյունավետ պատուհանների փոխարինում, պատուհանների մասնակի փոխարինում ջերմամեկուսացված պատերով, ինչպես նաև արտաքին դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով: Կատարված էներգախնայողության միջոցառումների շնորհիվ շենքում էներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 46,9%: Դպրոցի տնօրեն Զարուհի Այվազյանը նշեց, որ կատարված էներգախնայողական միջոցառումներից հետո դպրոցում նվազել է աշակերտների բացակայության, ինչպես նաև հիվանդությունների թիվը: