Արթիկ քաղաքի արտաքին լուսավորություն

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում համայնքներում իրականացրել է փողոցային լուսավորության աշխատանքներ: Արթիկ քաղաքում փողոցային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում կատարվել են հետևյալ միջոցառումները՝ արտաքին լուսավորման դրոսելային սնդիկային լամպերով լուսատունների փոխարինում համարժեք լուսավորվածություն ապահովող, նույն քանակության նատրումային բարձր ճնշման լամպերով լուսատուներով, կառավարման և հաշվարկի համակարգերի կարգավորում, ինչպես նաև լուսավորման ցանցի էլեկտրական պարամետրերի բարելավում: Վերոնշյալ էներգախնայող աշխատանքների շնորհիվ հաջողվել է ապահովել շուրջ 41,4% խնայողություն: Արթիկ քաղաքի քաղաքապետ Արսեն Աբրահամյանը իր գոհունակությունը հայտնեց կատարված աշխատանքների համար: