Լույս է տեսել <<Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցուցային>> ծրագրի բրոշուր

new-image

Լույս է տեսել <<Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցուցային>> ծրագրի բրոշուր, որը հրատարակվել է ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից: Այն կազմվել է ինչպես տեղական այնպես էլ միջազգային լավագույն մասնագետների կողմից և նկարագրում էՀայաստանում տեխնիկապես հասանելի, տնտեսապես և ֆինանսապես շահավետ ՎԷ ներուժը օգտագործելու սեփական մաքուր էներգետիկ ռեսուրսները էլեկտրական, ջերմային և վառելիքային էներգիայի ստացման համար` դրանով իսկ մեծացնելով երկրի էներգետիկ անկախությունը և նպաստելու բնապահպանական գլոբալ խնդիրների լուծմանը: